Drzwi zewnętrzne przeszk­lone są znacznie bardziej atrak­cyjne niż drzwi tradycyjne.

Każde drzwi można wyposażyć w szkło orna­men­towe, refleksyjne lub też witraż. Wszys­tkie z tych dodatków pozy­ty­wnie wpły­wają na wygląd drzwi zewnętrznych doda­jąc kun­sz­townych szczegółów.

Szkło i witraże

Drzwi przeszklone