Okna okrągłe

Wśród niety­powych ksz­tałtów zna­j­dują się również okna okrągłe. Ponieważ są trud­niejsze w wyko­na­niu, ich cena również jest wyższa ale efekt koń­cowy i funkcjon­al­ność pomieszczenia rekom­pen­sują ponie­sione koszty. Mają swój charak­ter i nie warto z nich pochop­nie rezygnować.

W zależności od wielkości okno okrągłe może być stałym szk­le­niem, oknem otwier­al­nym lub uchyl­nym lub oknem obrotowym.

Inne niety­powe kształty