Okna łukowe

To chyba najpiękniejsze okna. Mają swój nieza­stą­pi­ony charak­ter. Są bardzo pra­cochłonne ale za to potem cieszą nasze oczy. Dzięki architek­tom zmieni­ają się i cią­gle stanowią najwięk­szą ozdobę zarówno zabytkowych pałaców oraz nowoczes­nych budynków.

Te okna można wykonać w wer­sji otwier­anej oraz w wer­sji uchyl­nej (jeżeli strza­łka ugię­cia łuku jest więk­sza). Okna o łukowatym ksz­tał­cie nadają pomieszcze­niu styl, szczegól­nie wtedy jeśli są wyposażone w gus­towne szprosy. Zapraszamy do naszej galerii.

Inne niety­powe kształty

Okna zabytkowe