ABA Wiktorczyk na facebooku

7 lat temu

Zapraszamy na nasz pro­fil na por­talu facebook!

Aby śledzić bieżace infor­ma­cje najlepiej zostać naszym facebook’owym fanem. Nasz pro­fil na face­booku może także stać się źródłem infor­ma­cji o sto­larce oki­en­nej, jak również miejscem wymi­any doświad­czeń i opinii. Zachę­camy do dodawa­nia wpisów na face­booku, jest to możli­wość aby się podzielić opinią naszych produktów.