Okna na zamówienie

Firma ABA Wik­tor­czyk wykonuje okna na zamówie­nie według pro­jektu Klienta. Real­izu­jemy zlece­nia na okna o każdym ksz­tał­cie, zarówno klasy­cznym pros­tokąt­nym, jak i niety­powym: okrągłym, trójkąt­nym czy łukowym. Wykonu­jemy [okna drewniane](//www.wiktorczyk.com.pl/pl/okna-drewniane-drzwi/25/okna „okna drew­ni­ane”) o różnej grubości, okna aluminiowo-​drewniane oraz okna z okładz­iną aluminiową.

Cena okien drew­ni­anych różni się w zależności od wybranego gatunku drewna oraz wielkości zamówienia. Każde zlece­nie trak­towane jest indy­wid­u­al­nie. Czas real­iza­cji i cenę usta­lamy po doko­na­niu dar­mowej wyceny.

Ceny okien

Okna na zamówienie