Katalog drzwi zewnętrznych

11 lat temu

Kat­a­log drzwi zewnętrznych jest już dostępny!

Drzwi zewnętrzne Wik­tor­czyk wykony­wane są z drewna litego, kle­jonego warst­wowo z trzech (68 mm) lub czterech (78 mm) warstw lameli.

Zapew­nia to korzystne para­me­try przenika­nia ciepła.

Stan­dar­d­owo pro­ponu­jemy drzwi z drewna Mer­anti, sosna i mod­rzew. Pozostałe gatunki dostępne na zapytanie.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z kat­a­lo­giem drzwi zewnętrznych.