Jakie drzwi zewnętrzne?

11 lat temu

Zas­tanaw­iasz się jakie wybrać drzwi zewnętrzne? Twój wybór to inwest­y­cja na lata, dlat­ego pod­jęta decyzja musi być rozsądna i przemyślana.

Drzwi zewnętrzne, powinny pasować do stylu panu­jącego zarówno zewnątrz jak i wewnątrz budynku, w którym będą wstaw­ione. Mogą to być np. drzwi klasy­czne z kolekcji Clas­sico lub drzwi z rzeźbionymi wzo­rami z kolekcji Intaglio. Ważné jest, aby drzwi zewnętrzne dobrze izolowały tem­per­aturę i hałas z zewnątrz.

Kat­a­log drzwi zewnętrznych

Kolor

Istotną rolę odgrywa również kolorystyka drzwi. Jesteśmy w stanie uzyskać dowolny kolor z palety RAL (ponad 300 kolorów do wyboru).

Drewno

Drewno jest sprawd­zonym i przede wszys­tkim nat­u­ral­nym surow­cem. Wysoka wytrzy­małość i łat­wość w obróbce pozwala na pro­dukcję dowol­nych kształtów.

Drewno sos­nowe

Jest najpop­u­larniejszym gatunkiem przy pro­dukcji drzwi wejś­ciowych. Duża dostęp­ność i niska cena skutecznie zachę­cają klien­tów do wyboru drzwi zewnętrznych z drewna sos­nowego. Duża zawartość żywicy chroni przed szkodli­wym dzi­ałaniem wilgoci, a jasny pozwala pokryć powierzch­nię dowol­nym kolorem.

Drewno maho­niowe

Drewno maho­niowe jest wyjątkowe w każdym aspekcie. Duża wytrzy­małość, całkowita odporność na pasożyty i piękny jed­no­lity wygląd to tylko kilka z zalet tego unikalnego drewna.

Drewno maho­niowe jest trudno dostępne co wiąże się z wysoką ceną.

Drewno mer­anti

Drzwi zewnętrzne z Mer­anti są trwałe i wytrzy­małe. Mer­anti znacznie przewyższa swoimi para­me­trami tech­nicznymi drewno sosnowe.

Drzwi wejś­ciowe z drewna mer­anti świet­nie izolują ciepło i dźwięk.

Drewno dębowe

Najlep­szy surowiec budowlany spośród rodz­imych drzew liś­ci­astych. Drzwi zewnętrzne z drewna dębowego są solidne, ciężkie i twarde. Bardzo wysoka gęs­tość sprawia, że drewno dębowe jest bardziej wytrzy­małe niż jakiekol­wiek inne drewno wys­tępu­jące w kraju.

Rodzaje drewna

Bez­pieczeństwo

Na koniec warto wspom­nieć o zabez­pieczeni­ach antywłamaniowych.

Drzwi zewnętrzne powinny stanowić solidne zabez­piecze­nie przed niech­cianymi gośćmi. W ofer­cie Wik­tor­czyk, zabez­pieczenia anty­wła­man­iowe zaw­ier­ają się w wyposaże­niu standardowym.

Wyposaże­nie standardowe