Pielęgnacja okien drewnianych

10 lat temu

Powierzch­nia okien drew­ni­anych powinna być grun­townie czyszc­zona dwa razy w roku najlepiej przed okre­sem let­nim i zimowym.

Reg­u­larna pielę­gnacja drew­ni­anych okien zapewni przedłuże­nie okresu między-​renowacyjnego. Spec­jalne środki czyszczące marki Sikkens nie uszkadzają powierzchni czyszc­zonych okien drew­ni­anych ani innych ele­men­tów budowy w prze­ci­wieńst­wie do roz­puszczal­ników i środ­ków do szorowania.

Zobacz jak poprawnie pielęg­nować drew­ni­ane okna

Zachę­camy do przeprowadzenia let­niej kon­serwacji okien. Wystar­czy je umyć, następ­nie nanieść środki kon­ser­wu­jące firmy Sikkens. Preparaty Sikkens możesz zamówić u nas.

Jeśli zauważysz, że lakier jest już bardzo zniszc­zony, pamię­taj, że drew­ni­aną sto­larkę bardzo łatwo odnowić – wystar­czy zes­zli­fować i nałożyć nową powłokę lakier­niczą. W zależności od warunków atmos­fer­ycznych renowację okien drew­ni­anych powinno się robić co kilka lat.

Zadbane okna drewniane

Skon­tak­tuj się z nami, doradz­imy Ci jak dbać o swoją sto­larkę drew­ni­aną.

Ser­wis pogwarancyjny