Realizacja okien w Tychach

8 lat temu

Pod­czas real­iza­cji pro­jektu „Dom na literę M” Roberta Skitka mieliśmy okazję zademon­strować możli­wości naszej firmy i wykazać się pełnym profesjonalizmem.

Wykon­al­iśmy drew­ni­ane okna do pięknego dzieła min­i­mal­isty­cznej architek­tury pow­stałego w Tychach.

Poziome okna pod­kreślają dobre osadze­nie parterowego domu i wyz­naczają hory­zon­talne podzi­ały na elewacji. Dzięki poziomym oknom budynek wygląda sta­bil­nie i mocno utwierd­zony. Dzięki zas­tosowa­niu drew­ni­anych okien, wraz z drew­ni­anymi ele­men­tami zewnętrznymi w nat­u­ralny sposób łączy się z ogrodem.

Wiktorczyk realizacje okien w Tychach

Oprócz stan­dar­d­owych okien częś­cią real­iza­cji było wyko­nanie jed­nego poje­dynczego i aż trzech wiel­kich pod­wójnych okien o prze­suwnych drew­ni­anych ramach. Najsz­er­sze ma prawie 5m. Wszys­tkie okna prze­suwne można otworzyć lik­widu­jąc podział pomiędzy domem a ogrodem.

Drzwi prze­suwne

Wiktorczyk realizacja okien drewnanych

WIktorczyk okna Tychy

Zad­owole­nie klienci stwierdzili, że każda rama wyko­nanych okien jest „dopieszczona”.

Zachę­camy do odwiedzenia strony z naszymi real­iza­c­jami okien i drzwi drew­ni­anych oraz do kon­taktu.