Montaż okien – Wójcik

8 lat temu

Film i zdję­cia z mon­tażu okien i drzwi drewnianych.

Mon­taż okien drew­ni­anych o grubości 90mmszybą dwuko­morową w budynku mieszkalnym – Katow­ice – Giszowiec.

Okna wyko­nane na zamówie­niedębu amerykańskiego. Powierzch­nia ole­jowana, co powoduje wyek­sponowanie pięknego usło­je­nia dębu.

Mon­taż wyko­nany był w jeden dzień. Okna zostały zamon­towane na taś­mach – ciepły mon­taż.

Inne real­iza­cje

Film z mon­tażu okien

montaz-play.jpg

Zdję­cia z mon­tażu okien